Digitale begroting 2017

Het hoogheemraadschap biedt een online, doorklikbare, versie van onze begroting voor 2017. De begroting is vastgesteld door ons algemeen bestuur op 16 november 2016.

De begroting is opgebouwd rondom acht effecten: Waterveiligheid, Wateroverlast beperken, Watertekort voorkomen, Gezond water, Schoon water, Veilige (vaar-)wegen, Crisisbeheersing en Bestuur en Organisatie.

Voor elk van deze effecten geven we aan welke resultaten we willen behalen, hoe we dit willen realiseren en wat het kost.